Enkonduko / Shija-ismo / Bab-ismo / Baha-anoj kaj Azal-anoj / Disvolvigho de la Baha-a Kredo /
Baha-a Kredo / Agado de la Baha-anoj / Situacio de Baha-anoj en Iranio / Bibliografio / reveno al BEL
 

AGADO DE LA BAHA-ANOJ


Post Baha-u-llah, liaj adeptoj chiam sin dedichis al agadoj civitanecaj kaj karitatecaj, kiujn komencis Abdul-Baha okaze de sia parolado kontraù chiuj formoj de racismo en Chikago je 1912 (67). La unuaj misiistoj baha-aj, fidelaj je siaj etikaj principoj, starigis lernejojn kaj dispensariojn en la teritorioj, pri kiuj ili "respondecis". Akreditita en 1948 kiel Ne-Registara Organizajho ( NRO ), la Baha-a Komunumo ekde tiam partoprenis vastajn kampanjojn pri higieno kaj edukado kune kun aliaj NRO-j. Ilia statuto konsultigha akirita en 1970 che la Konsilio Ekonomika kaj Socia ( EKOSOK ), kaj en 1976 che UNICEF plifortigas la agadon de la baha-anoj, kiuj partoprenas chiujn internaciajn konferencojn (68). Ilia loka agado estas ankaù grava por la promocio de mikro-kreditoj, de la agrikulturo, de la metiista laboro kaj de la malplimultigitaj kulturoj.

Okaze de la centjara datreveno de sia cheesto en Francio, en 1998 la Baha-a Komunumo de tiu lando organizis festo-ceremonion profite al la asocio "Restos du Coeur" kaj atribuis por la unua fojo sian premiion de la "Espero" al la asocio "ATD Quart-Monde" pro ghia agado che la malrichuloj.

Pro ilia koncepto pri la homaj rilatoj, tiu agemo koncernas kampojn tiajn diversajn kiaj estas la artoj, la medicino, la entreprenoj...
 

Sekvo : La Situacio en Iranio.
NOTOJ

67 : La 30an de aprilo 1912, dum la 4a konferenco chiujara de la Asocio por la Progreso de la Haùtkoloraj Personoj, en la Handel
      Hall  de Chicagoñ
68 : Infanaj Rajtoj (Nov Jorko, 1991) ; Medio (Rio, 1992) ; Homaj Rajtoj (Vieno 1993) ; Socia Konference de la Tutmonda Regantaro
      (Kopenhago, 1993) ; Virinaj Rajtoj (Pekino, 1995) ; Loghkondichoj ( Istanbulo, 1996).  ñ


Bahaa Esperanto-Ligo ( B.E.L. )
Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-Langenhain, Germanio
T +49-(0)6192-9929-16   F +49-(0)6192-9929-99
< http://www.bahaaeligo.bahai.de >
< bahaaeligo@bahai.de >