Reveno al BEL.

BAHA-A KREDO STATISTIKE
stato en julio 2000


Tutmonda nombro da bahaanoj pli ol 5 milionoj
Landoj / dependaj teritorioj, kie la Bahaa Kredo estas establita  190 landoj / 45 teritorioj
Kontinentaj Konsilantoj 81
Helpkonsilantoj tra la tuta mondo 990
Naciaj / Regionaj Spiritaj Asembleoj 182
Lokaj Spiritaj Asembleoj kaj ilia geografia distribuo laù kontinentoj 12 591
Afriko 3 716
Azio 3 722
Amerikoj 3 330
Eùropo 946
Aùstralazio 877
Lokoj, kie vivas bahaanoj 129 949
Triboj, rasoj kaj etnaj grupoj reprezentataj en la bahaa komunumo 2 112
Lingvoj, al kiuj skriboj de Bahá'u'lláh estas tradukitaj 802
Bahaaj eldonejoj 32

Bahaa Esperanto-Ligo ( B.E.L. )
Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-Langenhain, Germanio
T +49-(0)6192-9929-16   F +49-(0)6192-9929-99
< http://www.bahaaeligo.bahai.de >
< bahaaeligo@bahai.de >