Reveno al BEL.

KONTAKTO AL B.E.L. KAJ
ALIAJ BAHAAJ KAJ ESPERANTAJ RETEJOJ
 

Kontakto al BEL.

Bahaaj kaj esperantaj retejoj.

Kontakto al Landaj Komunumoj Bahaaj tra la tuta mondo.


Kontakto al BEL

Bahaa Esperanto-Ligo ( B.E.L. )

Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-Langenhain, Germanio

T +49-(0)6192-9929-16
F +49-(0)6192-9929-99

Oficiala reteyo: http://www.bahaaeligo.bahai.de
e-Mail: bahaaeligo@bahai.de

Volonte BEL sendos al vi iom da materialo pri Bahaismo en Esperanto. BEL ankaŭ ofertas fari korespondan kurson pri Bahaismo en Esperanto. Por tiu bonvolu kontakti :

s-ino Anneke Schouten-Buys, Dintel 20, NL-7333 MC Apeldoorn, Nederlando, abuys@wxs.nl,
aŭ :
s-ino Heide Otto, K.P. 4311, Vlora, Albanio.  hamotto@albnet.net

Reveno al la Komenco.
Bahaaj kaj esperantaj retejoj

http://www.bahai.org ( Centra internacia bahaa hejmpaĝo de la Bahaa Internacia Komunumo / Baha'i International Community / BIC ; en la angla, franca, hispana, portugala kaj araba lingvoj )

http://www.iol.ie/~isp/ ( Hejmpaĝo de la Nacia Spirita Asembleo de la bahaanoj de Britio / NSA-UK ; en la angla lingvo )

http://www.uea.org ( hejmpaĝo de la Universala Esperanto-Asocio / UEA )

http://www.esperanto.se/virtuala/ ( Virtuala Esperantujo )

http://www.esperanto.net ( Esperanto-Hejmpaĝo )

http://www.forst.uni-muenchen.de/OTHERS/AIS/ ( Akademio Internacia San-Marino / AIS)

http://www.hungary.net/esperanto/ (UEA-dokumentoj kaj Esperanto-Kalendaro)

Reveno al al Komenco.
Bahaaj Komunumoj tra la mondo

Eblas facile kontakti la ĉirkaŭ 200 landajn bahaajn komunumojn tra la koncerna paĝo de Internacia Bahaa Komunumo (BIC) www.bahai.org ( > Global Community > Contacting the Baha'is)

aŭ pere de http://www.bcca.org/bahaivision/p0300.html

Reveno al la Komenco.
Bahaa Esperanto-Ligo ( B.E.L. )
Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-Langenhain, Germanio
T +49-(0)6192-9929-16  F +49-(0)6192-9929-99
http://www.bahaaeligo.bahai.de
bahaaeligo@bahai.de